Wie ben ik
Mijn naam is Frank Praat. Ik ben een klinisch kinder- en jeugdpsycholoog. Dat wil zeggen dat ik in hoge mate gespecialiseerd ben, in de psychologische en psychotherapeutische hulp aan kinderen vanaf ongeveer 4 jaar oud tot jong volwassenen (ca 23 jaar oud) en hun ouders.

Na mijn studie tot kinder- en jeugdpsycholoog, heb ik diverse vervolgopleidingen gedaan als psychotherapeut, neuro-psychologisch onderzoek, (traumagerichte) cognitieve gedragstherapie en Mentaliseren Bevorderende Therapie. Daarnaast heb ik ruime werkervaring door mijn werk bij RIAGG’s, kinderpsychiatrische klinieken en ambulante teams en in de (gesloten) jeugdhulpverlening. Bij dit laatste heb ik mijn kennis en ervaring opgedaan in het behandelen van jongeren met ernstige seksuele problematieken, waaronder ook de behandeling van jeugdige daders van seksuele delicten. Daardoor kan en mag ik ook risicotaxaties doen en beheers ik specifieke behandelmethoden op dit gebied om de risico’s op herhaling van het delictgedrag te voorkomen.
Omdat kinderen en jongeren nog afhankelijk zijn van hun ouders/verzorgers en zij hun ouders nog vaak in alle opzichten hard nodig hebben, betrek ik de ouders altijd bij de behandeling. Alleen door een goede samenwerking met de ouders, hun bijdrage en instemming met alle stappen, kan er goede hulp geboden worden. In hoge uitzondering, als de jongere volgens de wet meerderjarig (18+) is kan hier van afgeweken worden; als de jongere daar nadrukkelijk om vraagt.