Kinderen der zee – Jozef Israëls
(Groningen, 27 januari 1824 – Den Haag, 12 augustus 1911)

Waar kan ik bij helpen?
Als u zorgen heeft met betrekking tot het gedrag, de sociale of emotionele ontwikkeling van uw kind.

Enkele voorbeelden:
•  Uw kind reageert boos of verdrietig zonder dat het goed te begrijpen is.
•  Uw kind is erg angstig. Het kan waardoor niet goed kan toekomen aan bepaalde zaken. Bijvoorbeeld uw kind durft niet alleen te slapen of buiten te spelen.
•  Uw kind heeft problemen met leeftijdsgenoten. Hij of zij mist de aansluiting, komt snel in conflict met leeftijdsgenootjes, of wordt vaak gepest en kan zich niet goed verweren.
•  Uw kind is rusteloos, snel afgeleid en/of reageert impulsief.
•  Uw kind heeft veel conflicten met zijn broers en/of zusjes
•  Uw kind is opstandig en ongehoorzaam.

Door mijn ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de (gesloten en justitiële) jeugdzorg kunt u ook goed bij mij terecht als er een combinatie is van kinderpsychiatrische problemen en gedragsproblemen en als er jeugdbeschermingsmaatregelen (OTS, jeugdreclassering e.a.) zijn.
Naast hulp bij bovenstaande klachten onderscheid ik mij van andere kinder- en jeugdpsychologen, doordat u uw kind bij mij ook aan kan melden wanneer u zorgen heeft over de seksuele ontwikkeling van uw kind. Met name wanneer uw kind de grenzen op gebied van seksualiteit onvoldoende respecteert of deze niet goed begrijpt. Er  ontstaan hierdoor risico’s voor hem- of haarzelf of anderen. Of wanneer u merkt dat uw kind mogelijk bijzondere seksuele interesses ontwikkeld of verward raakt over zijn of haar identiteit op dit vlak.

Hoe werkt het?
Als u een verwijzing heeft van de huisarts, kinderarts, of het CJG, meldt u eerst uw kind/jongeren aan via het contactformulier of als u buiten de zeven samenwerkende gemeentes woont, via 1np.
Hierna neem ik contact op om een eerste afspraak te maken. Dit wordt de intake genoemd.
Hierin wordt kennis gemaakt en worden de klachten, maar ook de sterke en goede kanten nagevraagd. Ook wordt gevraagd naar de (familie) omstandigheden waarin uw kind opgroeit. Een tweede afspraak kan volgen om uw kind apart te observeren en te spreken. Vragenlijsten maken ook onderdeel uit van de aanmelding.
Ik besluit op basis van deze gegevens of ik u kan helpen. Zo niet dan zoek ik samen met u naar een andere oplossing. Zo ja, dan wordt een eerste behandelplan gemaakt.
Als u en uw kind (indien 12 jaar of ouder) met dit plan instemmen, gaan we aan de slag.
Ik streef er naar de behandeling zo kort mogelijk te houden, maar wel zo intensief als nodig.
Tussentijds zullen we om de drie maanden de voortgang evalueren, daarbij maak ik ook gebruik van vragenlijsten en kan het plan bijgesteld worden.

Wat zal er in het behandelplan staan?
In ieder geval een beschrijvende diagnose en classificatie.
De doelstelling en verwachtingen.
De werkvorm en het aantal (verwachte) afspraken.
Het kan zijn dat ik een individuele therapie doe met uw kind. Dit kan zijn: praten, spelen, oefenen of door middel van creatieve werkvormen.
Het kan zijn dat ik vooral gesprekken met u heb, waarin de behandeling grotendeels via u loopt (dit heet meditatietherapie).
Ook zoek ik vaak contact met de school.
Het kan ook zijn dat ik een collega betrek (met uw instemming) om een deel van de behandeling uit te voeren.

Als u wilt aanmelden, neem even contact op (06 426 628 27) of klik hier.