Kinderen der zee – Jozef Israëls
(Groningen, 27 januari 1824 – Den Haag, 12 augustus 1911)

Waar kan ik bij helpen?
Als je klachten hebt omdat je jezelf onzeker voelt, je somber bent, of juist snel boos, of als je van de ene emotie in de andere kan schieten zonder dat je snapt waarom.
Als jij je ongelukkig voelt omdat je niet tevreden bent over jezelf, hoe het gaat op school of met je vrienden, of hoe het thuis gaat met je ouders, je broers of zussen.
Ik kan dan met jou (en je ouders) de oorzaken onderzoeken. Door de juiste hulp kan je je dan weer beter gaan voelen.
Een specialisme is dat ik jongeren kan helpen die problemen hebben met hun seksuele ontwikkeling. Dit kan zijn dat jij vindt dat je te veel met seks bezig bent, of dat je speciale seksuele voorkeuren hebt die je bij jezelf ondekt die je in de problemen (kunnen) brengen, of dat anderen (ouders, jeugdzorg of justitie) vinden dat jij anderen tot last bent op het seksuele vlak.

Wie ben ik?
Ik ben een psycholoog die zich na zijn studie kinder- en jeugdpsychologie nog verder heeft geschoold in hulp (therapie) aan kinderen en jongeren. Dus peuters/kleuters tot jong volwassenen (tot ca. 23 jaar) en hun ouders/verzorgers kunnen bij mij terecht.
Ik vind het belangrijk dat je je begrepen en gesteund voelt. Daardoor kan ik je hulp bieden welke bij je past. Daarbij streef ik er naar dat je weer zo snel mogelijk zelfstandig en met zelfvertrouwen verder kunt.

Hoe ga ik te werk?
De huisarts of een andere arts kan jou (samen met je ouders) verwijzen voor psychologische en therapeutische hulp.
In een gezamenlijk gesprek met jou en je ouders wordt dan eerst nagegaan wat jouw hulpvraag is en wat jouw klachten zijn (en die van je ouders). Ook doe ik een of meer gesprekken apart, waarin je nog dingen kunt vertellen die je liever (nog) vertrouwelijk wilt vertellen. Ook maak ik gebruik van vragenlijsten. Daarna besluit ik of ik of jou en je ouders zal kunnen helpen. Als dat niet zo is, dan zoek ik samen met jou naar een andere oplossing of hulpverlener.
Als ik jou en/of je ouders verder kan helpen dan volgen er eventueel nog een paar gesprekken. Eventueel volgen er  verschillende tests om goed uit te zoeken wat er aan de hand is. Er wordt een behandelplan gemaakt hoe jou en je ouders te helpen.
Bij seksuele problemen die een risico vomen voor jezelf en/of anderen maken we ook een plan hoe dat gevaar (zo snel mogelijk) te verminderen.
Als jullie akkoord gaan met dit behandelplan, gaan we aan de slag.
In het behandelplan staat het doel, hoe lang, met wie en hoe vaak je gesprekken hebt. Niet meer dan nodig, maar ook niet minder dan noodzakelijk om goede hulp te kunnen geven.
De hulp kan zijn individuele therapeutische gesprekken en oefeningen, gesprekken met je ouders apart of juist samen en soms samen met anderen die je kunnen helpen.
Als je nog te jong bent om te praten of werkt praten bij jou niet zo goed, dan gaan we spelen, tekenen, muziek maken of wat dan ook, als het maar helpt om uit de knoop te komen.
Als de hulp langer dan drie maanden duurt gaan we ook praten over de hulp zelf (evalueren). Of het de goede kant op gaat, of je tevreden bent over mij en de hulp. Ook gebruik ik dan weer vragenlijsten.

Vertrouwelijkheid
Alles wat jij mij in de individuele gesprekken vertelt zal ik vertrouwelijk behandelen (geheim houden) en pas na jouw toestemming met je ouders of anderen bespreken. Alleen als je echt gevaarlijke dingen van plan bent, dan kan ik besluiten dit vertrouwen te doorbreken om het gevaar af te wenden. Dit zal ik dan met je bespreken.

Klik hier als je je wilt aanmelden