Hulp wordt geboden aan kinderen en jongeren met psychiatrische en psychologische problematieken.
Er wordt gewerkt volgens de hieronder genoemde methodieken. Ook wordt gespecialiseerde hulp geboden aan jongeren met (ernstige) seksuele problematiek welke een risico vormt voor zowel hun eigen ontwikkeling als hun sociale omgeving.
De hulp kan vallen onder zowel de ‘generalistische basis GGZ’, als onder de ‘gespecialiseerde GGZ’. Met name verwijzingen voor dit laatste zullen door mij als klinisch psycholoog in behandeling worden genomen.

Informatie over generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ vindt u hier.

Hulp wordt geboden vanuit verschillende methodieken:

•  Cognitieve gedragstherapie (CGT)

•  Mentalisation Based Therapy (MBT)

•  Cliënt gerichte psychotherapie, waaronder speltherapie.