Mentalisation Based Therapy
Mentalization-Based Treatment (MBT) is ontwikkeld in Engeland door Anthony Bateman in samenwerking met Peter Fonagy. Mentaliseren houdt in, dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) neemt het mentaliserend vermogen snel af bij verhoogde spanning, bijvoorbeeld wanneer contacten met anderen intenser en hechter worden. Als dat gebeurt, worden zij overspoeld door emoties, voelen zich snel bekritiseerd of afgewezen, vullen zij gedachten bij anderen in of reageren impulsief vanuit een bepaalde gevoelstoestand. Anderen vermijden echte relaties en voelen zich regelmatig leeg, alleen of waardeloos. MBT behandelingen zijn gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen.

Mentalization-Based Treatment voor Adolescenten (MBT-A)
Recent werden een aantal toepassingen ontwikkeld voor adolescenten, zowel in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk als Nederland. Doorgaans bieden deze varianten enkele aanpassingen, zoals het intensief betrekken van ouders bij de behandeling (MBT-F). De eerste resultaten van een wetenschappeljk onderzoek uit Engeland laten zien dat deze behandelmethodiek veelbelovend is om jongeren met ernstige persoonlijkheidsproblemen te behandelen.

Zie ook: MBT-Nederland