Als klinisch psycholoog heb ik ruime ervaring, scholing en certificering in de kinderpsychiatrie en (forensische en gesloten) jeugdhulpverlening. Deze combinatie maakt dat kinderen, pubers en adolescenten en hun gezinnen met (zeer) complexe hulpvragen, ook op het snijvlak van psychiatrie en  jeugdhulpverlening/jeugdbescherming, bij mij terecht kunnen.

Een specifieke deskundigheid hierbij is hulp aan jongeren en hun gezinnen waarbij sprake is van ernstige seksuele problematiek, waarbij seksuele grensoverschrijdingen aanwezig zijn of dreigen op te treden. Ik ben gecertificeerd tot het doen van risicotaxaties en kan mede op basis hiervan met betrokkenen het risicomanagement verbeteren en behandelingen indiceren die de risico’s doen afnemen, met daarbij het maken van terugvalpreventieplannen met de jongere en zijn omgeving.

Als psychotherapeut ben ik vaardig in de (traumagerichte) cognitieve gedragstherapie, cliënt-gerichte (spel) psychotherapie, mediatietherapie en Mentalization Based Therapy (MBT) t.b.v. persoonlijkheidsstoornissen (in ontwikkeling).

Daarnaast ben ik erkend supervisor bij de specialistische psychotherapie vereniging VKJP (Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie).

Ik ben BIG geregistreerd als Klinisch psycholoog onder nummer 79047613325 en als psychotherapeut onder nummer: 99047613316

lk ben lid van het Nederlands Instituut van Psychologen als ‘Registerpsycholoog specialist NIP/ Kinder & Jeugd’ en ‘kinder- en jeugdpsycholoog specialist’. Zie ook NIP.
Ook ben ik lid van de Nederlands Vereniging van GZ Psychologen NVGzP  en de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie VKJP. Deze verenigingen hanteren (her)registratie-eisen en voorzien in klacht- en tuchtrecht en een geschillencommissie.

Ik ben ook te vinden op linkedin.